Aspergers är politiskt: Vänsterpartiet

PARTIET

Har ni en talesperson eller arbetsgrupp för npf-frågor?
Vi har en vårdpoltitisk talesperson, Eva Olofsson, som är ledamot i riksdagens socialutskott.

Känner ni till de viktigaste och mest typiska symptomen vid Asperger?
Ja, det är en diagnos inom det autistiska spektrumet och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Aspergers syndrom innebär att man har svårt att samspela socialt med andra människor t.ex. genom att man tolkar andra människors avsikter bokstavligt och konkret. Den som har asperger är normalbegåvad, men har inte sällan specialintressen som man är väldigt duktig inom.

Hur gör ni för att underlätta kommunikation med väljare med Asperger?
Vi strävar alltid efter att presentera vår politik så tydligt och konkret som möjligt.

SAMHÄLLE

Hur ser ni på neurodiversitet?
Som vi tolkar begreppet innebär det att olika neuropsykiatriska diagnoser ses som normala variationer och att samhället måste anpassas efter de förutsättning och behov som finns hos olika människor.

Vad vill ni göra för att stärka personer med aspergers roll i samhället?
Det behövs mer resurser till välfärden så att alla kan få en likvärdig utbildning, en god hälsa, inflytande över sitt liv m.m. Arbetsmarknaden måste också reformeras så att alla kan få ett jobb samtidigt som arbetsgivare får ett tydligare ansvar för att anpassa arbetsplatserna.

Är ni beredda att lagstifta om förbud mot diskriminering pga npf? (exempelvis neka någon ett arbete redan pga diagnosen)
Diskrimineringslaget gäller redan för arbetslivet och omfattar funktionsnedsättningar.

Anser ni att t ex AS automatiskt ska ge rätt till sjukersättning som en ekonomisk bastrygghet?
Det är inte diagnosen som ska bestämma om man har rätt till sjukersättning utan om den påverkar arbetsförmågan och hur permanent en eventuell nedsättning av arbetsförmågan är. Dessa grundförutsättningar bör vara kvar, men det ska kunna gå att ta hänsyn till vilka de individuella förutsättningarna är.

Trots att det saknas vetenskapligt stöd att människor med högfungerande AST skulle vara sämre bilförare än befolkningen i stort, hur ställer sig partiet till Transportstyrelsen krav på läkarintyg för körkortstillstånd -och körkortsbehörighet?
Läkarintyget är till för att kunna göra en individuell bedömning vilka som kan få körkortstillstånd.

I vissa landsting kan människor med NPF-diagnoser åka avgiftsfritt med kollektivtrafiken till habiliterande verksamheter vid uppvisande av kallelse. Anser partiet att detta bör vara gällande för samtliga län/regioner?
Det är upp till landsting/regioner att besluta om, men alla diagnoser ska behandlas lika.

I vissa landsting och kommuner kan människor med NPF-diagnoser, om behovet finns, få en del eller hela beloppet på fysisk aktivitet (FaR) betalt – exempelvis medlemsavgift på simhall. Vad är er inställning till detta?
Det är också landstingen/regionerna som bestämmer, men kravet på likabehandling bör gälla även i detta fall.

Vissa landsting tar inte ens emot remisser för NPF-utredning – bör inte vårdgarantin alltid vara gällande? Hur kommer ni arbeta med att alla som behöver utredning får en fullständig utredning?
Alla bör givetvis ha rätt till en utredning.

Varför tillåts det att förtala och diskriminera grupper med funktionsnedsättning men inte för hudfärg eller sexuell läggning? Exempelvis neka någon ett arbete pga diagnosen eller misstänkliggöra en hel grupp med grundval av dess diagnos utan vetenskapligt belägg?
Diskriminieringslagstiftningen omfattar även funktionsnedsättning.

UTBILDNING

Hur vill ni jobba med npf-frågor i grundskolan?
Vi vill ge skolan förutsättningar att ge varje elev stöd efter behov. Därför vill vi anställa fler lärare och annan personal så att varje skola kan utforma undervisningen efter elevernas förutsättningar.

Hur kommer ni att förhindra ‘mobbning’ dvs förföljelser och överfall som regelmässigt drabbar elever med npf?
Alla skolor har enligt lag skyldighet att förebygga och stoppa all diskriminering och annan kränkande behandling och såväl rektor som personal bör ha en handlingsplikt, inte bara anmälningsplikt, när dessa fått kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling.

Motoriska dysfunktioner och perceptionsavvikelser återfinns hos många med AST och ADD/ADHD – idrotten i skolan kan vara oerhört påfrestande för elever med annorlunda perceptioner och-/eller motoriska dysfunktioner. Vad anser partiet är rimliga förutsättningar för att elever med AST och-/eller ADD/ADHD ska betygsättas rättvist (i jämförelse med sina klasskamrater)?
En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och så länge vi har ett betygssystem som omfattar alla elever då anser vi att det är skolans skyldighet att hjälpa alla elever att få så höga betyg som möjligt oavsett elevens förutsättningar.

FORSKNING

Vad anser ni att forskningen inom autism-spektrumet ska fokusera på?
Det är forskarsamhället och inte politiker som ska formulera vilka vetenskapliga frågeställningar som bör besvaras, vilket ska ske i dialog med övriga samhället.

Anser ni att man bör forska på om man ska kunna fosterdiagnostisera för autism?
Vi förespråkar inte förbud mot någon slags forskning. Däremot bör man för en diskussion om vad forskningsresultat bör användas till för ändamål och syften.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s